Ogólne warunki handlowe

I. Postanowienia wstępne

Administratorem sklepu internetowego www.gyors-fogyas.net jest firma BTG International Ltd, 5 Fleet Place, London, EC4M 7RD UK.
Wszystkie stosunki umowne są zawarte w zgodzie z porządkiem prawnym obowiązującym na Węgrzech.

II. Ustalenie definicji

Umowa konsumencka – umowa kupna na podstawie Kodeksu Cywilnego, w której po jednej stronie jest konsument (kupujący) i dostawca (sprzedający).
Sprzedający – administrator sklepu internetowego – osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy działa w ramach swojej handlowej lub innej działalności gospodarczej. Jest to przedsiębiorca, który bezpośrednio lub za pośrednictwem innych przedsiębiorców dostarcza kupującemu produkty lub świadczy usługi.
Kupujący – osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej. Jest to osoba fizyczna, która kupuje produkty w innym celu niż wykorzystywanie ich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

III. Przetwarzanie danych osobowych i ich wykorzystanie

Dostęp do e-sklepu może być uwarunkowany przez udostępnienie niektórych danych osobowych kupującego. W takim przypadku Sprzedający będzie postępować z tymi danymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych w obowiązującym brzmieniu. Dane osobowe będą w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane będą przechowywane i nie będą udostępniane aplikacjom osób trzecich.

IV. Ceny

Ceny podane w e-sklepie są podawane jako końcowe i wraz z VAT. Koszty dostawy, której wysokość może się różnić zależnie od konkretnego zamówienia (w zależności od sposobu wybranej dostawy), są następnie przeliczane w formularzu zamówienia. Ostateczna obliczona cena po wypełnieniu formularza zamówienia jest podana wraz z kosztem dostawy. Cena ta będzie podana w zamówieniu i w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia.

V. Dostawa towaru

Kupujący (konsument), ma obowiązek odbioru towaru od dostawcy, skontrolowania czy opakowanie nie zostało naruszone, czy zgadza się ilość przesyłek a w przypadku jakichkolwiek wad bezzwłocznie oznajmić to dostawcy. W przypadku zauważenia naruszonego opakowania świadczącego o nieuprawnionej ingerencji w przesyłkę poleca się Kupującemu we własnym interesie nie odbierać przesyłki! Odbierając towar Kupujący potwierdza, że przesyłka spełniała wszystkie warunki i powinności wymienione powyżej i w późniejszej reklamacji wzgląd na naruszenie opakowania nie będzie brany pod uwagę.

VI. Zwrot towaru i reklamacja

Jeśli kupujący zdecyduje się odstąpić od umowy należy się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info@gyors-fogyas.net
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy do 14 dni od doręczenia towaru. Towar polecamy zwracać w pierwotnym stanie, nienaruszony, nie używany, wraz z oryginalnymi pudełkami i dokumentami sprzedaży.

Jeśli po dokonaniu zakupu nie otrzymałeś e-maila z potwierdzeniem, sprawdź folder SPAM.

X

DARMOWA DOSTAWA Zamknij